Svetovni dan voda (22. marec)

Si vedel, da ima 22. marca svoj praznik voda?

Še kako prav je, da ima tudi voda svoj praznik - brez te dragocene tekočine namreč ljudje, živali in rastline ne bi preživeli. Zato moramo skrbno paziti nanjo, da bo še dolgo tekla med nami. In kaj lahko naredimo za to? Preberi si nekaj enostavnih napotkov, ki naravi pomenijo veliko:

- Odpadkov, še posebej nevarnih, ne smemo spuščati v kanalizacijo (zlivati v odtoke v kuhinji, kopalnici ali stranišče).

- Skrbno moramo ločevati odpadke. Predvsem moramo poskrbeti, da nevarni odpadki, kot so baterije in zdravila, ne končajo med navadnimi smetmi.

- Odpadkov nikoli ne smemo odvreči v naravo.

- Če opazimo koga od naših bližnjih, na primer starše, stare starše in prijatelje, da ravnajo neprimerno, jih na to opozorimo.

- Za zalivanje vrta in lončnic uporabimo deževnico.

- Pri hišnih opravilih in osebni higieni varčno ravnajmo z vodo ter čistilnimi in kozmetičnimi sredstvi.

- Uživajmo čim bolj ekološko pridelano hrano. Prekomerna uporaba pesticidov in gnojil v kmetijstvu predstavlja veliko grožnjo podtalnici.