Varujmo vodne vire

Če želimo še vedno piti dobro vodo iz pipe, moramo paziti, da ne pride do onesnaženja vodnih virov.

Kaj lahko storimo sami?

- Odpadkov, še posebej nevarnih, ne smemo spuščati v kanalizacijo (zlivati v odtoke v kuhinji, kopalnici ali stranišče).

- Skrbno moramo ločevati odpadke. Predvsem moramo poskrbeti, da nevarni odpadki, kot so baterije in zdravila, ne končajo med navadnimi smetmi.

- Odpadkov nikoli ne smemo odvreči v naravo.

- Če opazimo koga od naših bližnjih, na primer starše, stare starše in prijatelje, da ravnajo neprimerno, jih na to opozorimo.

- Za zalivanje vrta in lončnic uporabimo deževnico.

- Pri hišnih opravilih in osebni higieni varčno ravnajmo z vodo ter čistilnimi in kozmetičnimi sredstvi.

- Uživajmo čim bolj ekološko pridelano hrano. Prekomerna uporaba pesticidov in gnojil v kmetijstvu predstavlja veliko grožnjo podtalnici.